Oznam: Majte prosím trpezlivosť pri načítávaní stránok. Stránky sú znova pod útokom.

Zavrieť

Ambulantní lekári sa sťažujú, že im chýbajú základné medicínske informácie o liečbe ivermektínom, aby ho vedeli predpisovať

22.02.2021 | 10:00
  23
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) žiada v liste ministerstvo zdravotníctva o oficiálne informácie o indikáciách, kontraindikáciách a dávkovaní liečiva.

Ambulantným lekárom chýbajú základné medicínske informácie o liečbe ivermektínom. Upozornila na to Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). V liste žiada Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o oficiálne informácie o indikáciách, kontraindikáciách a dávkovaní liečiva. TASR o tom informovala prezidentka SVLS Monika Palušková.

Ambulantným lekárom podľa spoločnosti chýbajú základné medicínske informácie, aby mohli liek predpisovať. "Lekár musí tiež pacientovi poskytnúť informácie týkajúce sa indikácií, kontraindikácií, dávkovania lieku a súčasne ho musí aj upozorniť na nežiaduce účinky lieku. Žiadnu z uvedených informácií zdravotnícki pracovníci na Slovensku zatiaľ nemajú od MZ SR k dispozícii," skonštatovala SVLS v liste ministerstvu.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v stanovisku pre SVLS uviedol, že nebol zapojený do posudzovania a schvaľovania použitia ivermektínu. Predpokladá, že potrebné dokumenty má MZ SR vzhľadom na to, že vydalo potrebné povolenie.

MZ SR schválilo používanie liečiva ivermektín na boj proti novému koronavírusu koncom januára. Na terapeutické využitie sa nateraz môže na Slovensku používať pol roka.

Žiadosť týkajúca sa liečby ivermektínom v ambulantnej praxi zaslaná SVLS na MZ SR

Obratom sme teda kontaktovali MZ SR dňa 21.2.2021 so žiadosťou o oficiálne stanovisko MZ SR k indikácii a liečbe ivermektínom pri ochorení COVID-19 v ambulantnej praxi. Text mailu uvádzame nižšie:

Dobrý deň,

opätovne adresujeme Ministerstvu zdravotníctva SR urgentnú žiadosť o zaslanie oficiálnej informácie ohľadne indikácií, kontraindikácií a spôsobu podávania (dávkovania) ivermektínu na území Slovenskej republiky od 22.2.2021, kedy je avizovaná dodávka tohto lieku do verejných lekární.

K bezpečnej preskripcii v súčasnosti chýbajú základné medicínske informácie, bez ktorých nie je možné liek pacientom predpísať. Podľa platnej legislatívy je za indikáciu a predpis lieku zodpovedný preskribujúci lekár. Lekár musí tiež pacientovi poskytnúť informácie týkajúce sa indikácií, kontraindikácií, dávkovania lieku a súčasne ho musí aj upozorniť na nežiadúce účinky lieku. Žiadnu z uvedených informácií zdravotnícki pracovníci na Slovensku zatiaľ nemajú od Ministerstva zdravotníctva SR k dispozícii.

Keďže povolenie na dovoz lieku vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, z dôvodu medicínskej bezpečnosti pacientov a právnej istoty poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je jedinou štátnou autoritou na poskytnutie uvedených informácií výhradne Ministerstvo zdravotníctva SR.

Z dôvodu bezpečnosti pacienta aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti musí byť postup na indikovanie terapie off-label a na preskripciu aj užívanie lieku ivermektín na liečbu COVID-19 v ambulantnej praxi jednoznačne stanovený povoľujúcim subjektom. Veríme, že Ministerstvo zdravotníctva SR poskytne ambulantným (nielen všeobecným) lekárom uvedené nevyhnutné oficiálne informácie v najbližších hodinách.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) bude plne súčinná pri urýchlenej distribúcii oficiálnej informácie týkajúcej sa bezpečnej preskripcie ivermektínu na liečbu COVID-19 zaslanej Ministerstvom zdravotníctva SR –  zverejníme ju, zašleme ambulantným lekárom bez odkladu a oboznámime s ňou aj pacientov.  
 
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Zdroj: cas.sk / svls.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti