Advokátska kancelária Čarnogurský ULC podala trestné oznámenie za šírenie nepravdivých informácií o Rostasovi podpredsedom židovskej náboženskej obce

05.12.2019 | 17:15 K spáchaniu trestných činov malo dôjsť verejným oznamovaním, šírením a prezentovaním nepravdivých údajov o šéfredaktorovi mesačníka Zem&Vek v relácii RTVS.

Advokátska kancelária ULC Čarnogurský, s.r.o. podala 4. decembra 2019 na Generálnej prokuratúre 12-stranové trestné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k trestnému činu ohovárania a prípadne iných trestných činov.

K spáchaniu trestných činov došlo verejným oznamovaním, šírením a prezentovaním nepravdivých údajov o T. E. Rostasovi v relácii RTVS Z prvej ruky dňa 5.11.2019 od 12:30 h.

V tejto relácii podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel uviedol, že „Rostasa boli doma navštíviť policajti kvôli tomu, že sa vyhrážal ozbrojenými zbraňami“. Zároveň bolo verejne označené za nepravdu, že dôvodom policajného zákroku u Rostasa bolo, že „mal nejaké názory.“

Vysielaním uvedených skutočností v relácii Slovenského rozhlasu došlo k poškodeniu vážnosti a dobrého mena v spoločnosti, narušeniu jeho rodinných vzťahov a v neposlednom rade vážnej ujme v zásahu do cti.

Na základe zjavne nepravdivých informácií je tu dôvodné podozrenie, že ide o skrytý úmysel verejného útoku na Rostasa a jeho diskreditáciu nepravdivými tvrdeniami.

Nemožno vylúčiť, že doposiaľ neustálený okruh páchateľov mohol konať spôsobom, ktorého cieľom bolo tvrdením a uvedením neprávd o T. E. Rostasovi práve pri téme antisemitizmus, poškodiť jeho osobu a mesačník ZEM&VEK, a to len preto, že T. E. Rostas nemusí byť pohodlný pre jeho názory prezentované aj prostredníctvom mesačníka ZEM&VEK.

V rozsiahlom Trestnom oznámení podáva Mgr.Art. Tibor Eliot Rostas v zastúpení JUDr. Mag. Jána Čarnogurskeho množstvo odôvodnení a dôkazov poukazujúcich na spáchanie niekoľkých trestných činov.

Šéfredaktor Zem&Vek týmto spoločnosti zároveň vysiela signál, že svoje meno a česť nedovolí hanobiť ani podpredsedovi Ústredného zväzu židovských náboženských obcí prostredníctvom verejnoprávneho média RTVS, ktoré má povinnosť poskytnúť priestor na vyjadrenie aj druhej strane, čo sa ani po niekoľkých urgenciách nestalo.

Za takéto skutky musia niesť aktéri zodpovednosť, čo je dôvodom podania obsažného trestného oznámenia, na základe ktorého budú vypovedať aj moderátor RTVS Michal Katuška a Igor Rintel.

DOKUMENT:

Zdroj: zemavek.sk


Program rádia

  • Bez programu

Zaujímavosti