Dopoludnie na Infovojne s Adrianom - 13.06.2018

1. Agentúrky aktuálne 2. Monika Beňová bola prizvaná do Českého rozhlasu k debate o kozmetických firmách, ktoré testujú svoje výrobky na zvieratách. V EÚ je to neprípustné. Monika ale má riešenie, ako to vyriešiť vo svete. 3. sPrávne reči o sPrávnych veciach s Juditou L. Seriál o fungovaní EÚ, časť druhá: a) Právomoci EÚ b) Zásada subsidiarity, proporcionality a loajality c) Štruktúra inštitucionálneho systému Únie d) Rozdelenie mocí