SPOLOČNE ZA LEPŠIU INFORMOVANOSŤ SLOVENSKA

Chcem prispieť

Vyzbieraných 3402 € z 4000 € potrebných na jún 2018.

 Pakistanskí tvorcovia zákonov museli stiahnuť návrh zákona zameraného na elimináciu zvyku sobášenia s deťmi po tom, ako prominentní predstavitelia náboženskej obce túto legislatívnu iniciatívu označili za neislamskú.

  Návrh, podľa ktorého mala byť veková hranica dievčat legálne spôsobilých na vydaj pozdvihnutá z 16 na 18 rokov, mal tiež upravovať vyššie postihy pre sprostredkovateľov sobášov s deťmi. Podľa v súčasnosti platného zákona, sú sobáše s deťmi a to najmä s mladými dievčatami v niektorých častiach krajiny bežnou záležitosťou. Odhaduje sa, že približne 20 percent dievčat je vydatých pred dosiahnutím 18 roku života.

Podľa Agence France Presse (AFP) Rada islamskej ideológie, ktorá je ústavným orgánom s právomocou radiť parlamentu v otázkach kompatibility zákonov s šariou však zamýšľané zmeny rázne zamietla, keďže ich považuje za „neislamské“ a „heretické“. K zarazeniu podobného pokusu už raz došlo v roku 2014.

Rada v minulosti zožala vlnu ostrej kritiky. AFP informovala, že v roku 2013 (Rada) „navrhla, aby boli DNA testy považované za neprípustný zdroj dôkazov v prípadoch znásilnení a namiesto nich aby bol obnovený islamský zákon podľa ktorého musí obeť zabezpečiť svedectvo štyroch svedkov na to, aby jej tvrdenia boli považované za platné.“

Medzinárodná koalícia organizácií občianskych spoločností Girls Not Brides (Dievčatá nie sú nevesty - pozn. prekl.), ktorá pracuje proti detským sobášom, označila tento náboženský orgán za prekážku na ceste k reforme. Niekoľko pakistanských provincií sa dovoláva po legislatíve, ktorá by umožnila zamedziť detský sobášom, ale implementácia takého zákona je veľmi obtiažna.

Klerici bránia zavedeniu minimálnej vekovej hranice a tvrdia, že ľudia môžu vstupovať do manželstva keď dosiahnu pubertu, čo môže byť už vo veku deväť rokov.

 

Zdroj: washingtonpost.com

Preklad: TK InfoVojna