Z Británie bude o pár rokov Spojené kráľovstvo moslimské

Analýza predpokladá, že moslimovia budú v roku 2050 tvoriť takmer pätinu obyvateľstva Veľkej Británie.
30.11.2017 | 13:37

Podľa najnovšieho odhadu výskumného strediska Pew Research Center, sa v najbližších dvadsiatich rokoch môže moslimská populácia vo Veľkej Británii až strojnásobiť. To znamená, že celkový počet moslimov v Spojenom kráľovstve by vzrástol z 4,1 milióna v roku 2016 na 13 miliónov v roku 2050.

Dokument s názvom "Rastúca populácia moslimov v Európe" sa zmieňuje, že Británia je hlavnou destináciou pre ekonomických migrantov prichádzajúcich do Európy, zatiaľ čo Nemecko je cieľovou stanicou pre utečencov. Počet moslimských migrantov, ktorí prichádzajú na územie Európy, sa po roku 2014 zvýšil na takmer pol milióna ročne. Hlavným dôvodom je útek tamojších obyvateľov pred konfliktmi v Sýrii, Iraku a Afganistane.

Podiel moslimskej populácie na celkovej štruktúre obyvateľstva Veľkej Británie by mohol vzrásť zo súčasných 9,7 na 17,2 percenta. Odrážalo by to nárast úrovne migračnej vlny, ako aj skutočnosť, že moslimovia majú zo štatistického hľadiska tendenciu vyššej pôrodnosti a nižšieho priemerného veku v porovnaní s ostatnými Európanmi.

V Spojenom kráľovstve je z hľadiska pôrodnosti neproporčná úroveň, ak sa porovnajú štatistiky medzi moslimami a nemoslimami. Moslimské ženy majú v priemere 2,9 detí, zatiaľčo toto číslo u zvyšku britských žien sa pohybuje na úrovni 1,8 dieťaťa. Z toho vyplýva, že aj v prípade úplného zastavenie migračného toku, by podiel obyvateľov v uvedenej skupine na Britských ostrovoch vzrástol o viac ako 3 percentá. Rovnaká situácia by sa týkala aj Francúzska, Talianska a Belgicka.

Pew Research Center naznačil, že ak migrácia bude pokračovať naďalej rovnakou rýchlosťou - za predpokladu zastavenia prílivu migrantov, Spojené kráľovstvo bude mať v rámci Európskej únie najvyššiu koncentráciu moslimov.

Výskumné stredisko zistilo aj rozdiel medzi západnou a východnou časťou Európy. Do roku 2050 by sa podľa analýzy podiel moslimov v Nemecku mohol zvýšiť z 6,1 percenta na 19,7 percenta. V Poľsku by to dopadlo tak, že tamojšia moslimská populácia by sa z úrovne 0,1 percenta zvýšila len na 0,2 percenta.

Dokonca aj keby všetkých 28 členských štátov EÚ, Nórsko a Švajčiarsko teraz uzavreli svoje hranice pred migrantmi, počet moslimskej populácie na Západe by mal stúpajúcu tendenciu. Hlavne z dôvodu pôrodnosti a vekovej štruktúry moslimského obyvateľstva.

Štúdia poukazuje na fakt, že Spojené kráľovstvo má jednu z najnižších úrovní nepriateľsého postoja voči utečencom z Iraku a Sýrie. Len jeden z troch ľudí ich považuje za hlavnú hrozbu. Vo Francúzsku však migrantov považuje za hrozbu 39 percent, v Španielsku 42 a v Poľsku 60 percent obyvateľov.

Moslimovia podľa údajov Pewu tvorili v roku 2016 4,9 percenta európskej populácie (25,8 milióna ľudí v 30 krajinách). V roku 2010 to bolo 19,5 milióna ľudí.

Zdroj: rt.com

  • Televizní válka: Soukupov TV Barrandov vs. ČT

    14.12.2018 | 21:22 | Tomas Hlavac

    Vše odstartoval pondělní pořad Týden podle Jaromíra Soukupa, v němž se Soukup opřel do některých redaktorů České televize, konkrétně do Nory Fridrichové či Luboše Rosího.