Volebný program PhDr. Ľubomíra Huďa

Program nezávislého kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
28.09.2017 | 17:13

Do komunálnych volieb ide s víziou 3 za 3!  

Tí, ktorí poctivo pracujú, platia dane a dodržiavajú zákony, majú mať zaistenú špičkovú bezpečnosť, špičkové zdravotníctvo a špičkové školstvo.

V pozícii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bude presadzovať :

1. Skoncovanie  s korupciou a klientelizmom minimálne na úrovni BSK. Kraj je tu pre ľudí, nie pre straníckych lobistov, developerov a biznismenov, ktorým ide predovšetkým o vlastný zisk. S tým súvisí rozsiahly ekonomický audit na pôde VÚC ihneď po nástupe do funkcie, o výsledkoch ktorého budú občania informovaní. 

2. Vybudovanie klientskeho centra priamo v budove BSK. Okrem toho, že tu sa občania dozvedia všetky informácie o VÚC,  bude tu kancelária Centra správnej pomoci poskytovať bezplatné právne poradenstvo obyvateľom kraja, ktorí sa ocitli v zložitej situácii, no viac vinou štátu než ich vlastnou. Predseda BSK bude bojovať proti exekútorskej mafii so zreteľom na prosby, žiadosti a výzvy diskriminovaných a kriminalizovaných občanov, ktorí sa márne obracajú s prosbou o pomoc  na prezidenta, verejnú ochrankyňu práv, poslancov NR SR, vládu, a často nenachádzajú pomoc a oporu ani u svojich zvolených zástupcov.

3. Úzka spolupráca s bezpečnostnými zložkami na úrovni kraja. V niektorých mestách a obciach BSK  je náročnejšie zabezpečovať poriadok a polícia na to často nestačí. Spolupráca s primátormi a a starostami miest a obcí kraja v hľadaní spoločných riešení aj pri zaisťovaní bezpečnosti  obyvateľov  a ich majetku.  

4. Vyčistenie kraja od vizuálneho smogu, ktorý má rovnako škodlivý dopad na zdravie ako hluk. Bratislavský kraj bude bez bilbordov.

5. Bezpečné a pohodlné bývanie. Ukončiť chaotický a nekoncepčný urbanizmus, ktorý  je výhodný len pre developerov,  no jeho výsledkom sú prehustené obytné štvrte, satelity bez potrebnej vybavenosti, kolabujúca doprava. Dobudovať občiansku vybavenosť v rámci celého kraja. Podporovať prevádzkovateľov detských jaslí. Vybudovanie nájomných bytov nie pre asociálnych občanov, ale pre mladé rodiny a ľudí, ktorí sú svojou prácou pre kraj prínosom. Bývanie v BSK je drahšie než v iných krajoch Slovenska, nie každý sa chce zaťažiť drahou hypotékou, a nie každému ju banka schváli, to treba mať na zreteli, ak chceme udržať mozgy v kraji či na Slovensku vôbec.  

6. Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť.  Prehodnotiť  prenajímanie nemocníc a zdravotníckych zariadení, pokiaľ existujúce zmluvy nie sú prínosné pre kraj a jeho obyvateľov, ale sú len výhodným súkromným biznisom. Pripraviť v obciach, kde je nedostatok lekárov ako napríklad na Záhorí, také podmienky, aby tu mladí lekári boli ochotní pracovať  a žiť. 

7. Opraviť školy v kraji, nakoľko mnohé stredné školy, ale aj internáty v správe Bratislavského samosprávneho kraja sú v katastrofálnom technickom stave – bežné sú plesnivé steny, opadávajúce omietky, zatekajúce strechy či problémy s kúrením.  Mladým ľuďom sme povinní zabezpečiť dôstojné podmienky na vzdelávanie. A  toto vzdelávanie musíme prepojiť s potrebami pracovného trhu.  

8. Funkčná doprava v kraji ‒  prepojenie nielen okresov v rámci kraja, ale aj obcí v rámci okresu.  Chýbajúca hromadná doprava medzi obcami, ktoré sú od seba vzdialené len pár kilometrov, spôsobuje, že cestovanie autobusom z jednej obce do druhej obce vzdialenej iba 5 km trvá aj 1,5 hodiny, pretože jediný spoj premáva iba cez Bratislavu či okresné mesto. Skvalitniť a urobiť naozaj zjazdnými cesty II. a III. triedy, ktoré sú v správe BSK.

Vytvoriť pravidelné vlakové spojenie Hegyeshalom - Bezenye - Rajka - Rusovce - Petržalka vlaková stanica.  V Bratislave rozšíriť električkovú trať a potiahnuť až po Devínsku Novú Ves, Svätý Jur a predĺžiť trasu v Petržalke. Pri vstupoch do Bratislavy  vybudovať záchytné parkoviská. Zlepšenie nadväznosti spojov MHD. Podporovať zelenú dopravu. 

Zápchy v Bratislave  riešiť aj inou cestou – podporou zamestnanosti v rámci celého kraja, čomu pomôže  aj  prepojenie Malaciek s Pezinkom a vybudovanie Pezinského obchvatu.

9. Podporovať kultúru, ktorá prehlbuje pocit národnej spolupatričnosti  a hrdosti na vlastnú históriu a v turistickom ruchu vyzdvihovať a podporovať tradície kraja. 

10. Zlepšiť informovanosť občanov o fungovaní úradu Bratislavského samosprávneho kraja, zabezpečiť pravidelné stretnutia s predsedom BSK, dať obyvateľom kraja permanentný priestor na ich návrhy a pripomienky.

Zdroj: PhDr.Ľubomír Huďo