VIDEO: Demoralizácia národa, umenie rozvratu a propagandy na vychovanie novej generácie

Svedectvo bývalého agenta KGB Jurija Bezmenova, ktorý ešte v roku 1983 vyhlásil, že na demoralizovanie národa je potrebných 15 až 20 rokov. Ideologická subverzia podľa neho prebieha štyrmi fázami: demoralizáciou, destabilizáciou, krízou a normalizáciou.
21.11.2018 | 20:21

Zdroj: YouTube

  • Kuba dala stop manželstvám osôb rovnakého pohlavia

    19.12.2018 | 11:22 | Tomas Hlavac

    Parlamentná komisia zodpovedná za vypracovanie ústavy navrhla vynechať formuláciu definujúcu manželstvo ako zväzok "dvoch ľudí...s úplne rovnakými právami a povinnosťami".