RTVS zaplatila za drahú archiváciu dát o 25% viac ako Český rozhlas. Chce archivovať za milióny

Verejnoprávna televízia RTVS zaplatila za zarchivovanie 1 TB dát technológiou Piql, na ktoré sme upozornili v pondelok, takmer o 25% viac ako Český rozhlas.
18.05.2017 | 10:45

Cena archivácie

RTVS, ktorej program je v súčasnosti pod súčasným vedením zo slovenských celoštátnych televízií najkvalitnejší pre náročnejšieho diváka, zaplatila ako sme upozornili za zarchivovanie 1 TB svojich dát presne 9991 eur bez DPH. Zmluvu uzatvorila na prelome apríla a mája. 

Hoci RTVS v stanovisku pre DSL.sk avizovala, že cena je porovnateľná s cenou za toto riešenie v iných krajinách, v skutočnosti Český rozhlas zaplatil za archiváciu rovnakého objemu dát len 8000 eur bez DPH. Hoci v krajine sa používa česká koruna, zmluva je uzatvorená v eurách. 

RTVS teda zaplatila o 24.9% viac ako Český rozhlas. Ten zmluvu podľa českého registra uzatvoril v auguste 2016. Výrazný rozdiel v cene RTVS vysvetlila zmenou cenníkových cien tvorcu technológie, nórskej spoločnosti Piql Norway. "Rozdiel ponúknutej ceny sme konzultovali s českou stranou a so spoločnosťou Piql. Rozdiel ceny je spôsobený zvýšením cenníkových cien Piql Norway v čase medzi realizáciou v Českom rozhlase a RTVS. Rast cenníkových cien nám Piql Norway vysvetlili rastom vstupných nákladov," uviedol pre DSL.sk hovorca televízie Juraj Kadáš. 

Cena na Slovensku bola po 20% zľave z cenníkovej ceny, rovnaká výška zľavy bola uplatnená aj pri nákupe Českého rozhlasu.

Iba pilot

V rámci 1 TB zarchivovala RTVS najvzácnejší originálny materiál, ktorý má k dispozícii, tzv. Zlatý fond kultúrneho dedičstva SR. Konkrétne išlo o 900 GB videa a 63 GB audia. 

Podľa poskytnutého zoznamu ide o 39 video súborov, napríklad filmy Sváko Ragan, Adam Šangala, Červené víno, Živý bič a viacero dokumentov, a 148 audio súborov, napríklad rozličné prejavy prezidentov, vysielania z roku 1968, z novembra 1989, pri vzniku SR. 

Zarchivovanie 1 TB je podľa stanoviska pre DSL.sk len pilotným projektom, pričom televízia si ale technológiu Piql už evidentne vybrala a chce v ňom pokračovať v oveľa väčšom rozsahu. 

RTVS už totiž požiadala o grant z nórskych fondov vo výške dvoch miliónov eur na pokračovanie projektu. Či a aká by bola spoluúčasť zisťujeme.

Drahá technológia

Piql je svojim spôsobom zaujímavá technológia na zálohovanie digitálnych dát a má predpoklady na dlhodobú archiváciu, na druhej strane má ale vysoké počiatočné náklady. 

Technológia ukladá dáta opticky na fotosenzitívny film s vysokým rozlíšením, ktorý sa po uložení dát vyvolá. 

Používa veľké kazety filmu podľa dostupných informácií od Kodaku, na ktorý dáta ukladá vo formáte veľkých QR kódov obsahujúcich 8.8 miliónov pixelov. Dáta sú uložené samozrejme s opravnými kódmi a v jednom políčku je podľa dostupných informácií uložených cca 1.4 MB digitálnych dát. 

Hoci technológia je svojimi predpokladmi vhodná na dlhodobú archiváciu a výrobca udáva ale negarantuje životnosť 500 rokov, je otázne či rovnaký cieľ nie je možné dosiahnuť lacnejšie alebo dokonca výrazne lacnejšie inými technológiami. A to v horizonte mnohých desiatok až viac ako stovky rokov archivácie špeciálne s využitím exponenciálne rýchleho rozvoja technológií a klesania jednotkových cien kapacity a postupným využívaním ukladania dát na výrazne lacnejšie technológie na kratšie obdobie, pričom cena týchto technológií bude predpokladane postupom času ešte výraznejšie klesať. 

Detailnejšie porovnanie Piql s ostatnými technológiami pripravujeme a od RTVS sme si vyžiadali ich detailnejšie porovnanie nákladov na jednotlivé technológie, ktorým zdôvodňujú tento výber technológie. Zatiaľ nie je k dispozícii. Jasné nie je ani na aký počet rokov RTVS očakáva spoľahlivú archiváciu týchto dát, aj tento údaj zisťujeme. 

Pre ilustráciu dvoch dnes používaných technológií, napríklad pri technológii archivácie na magnetické pásky s využitím štandardizovanej technológie LTO majú pásky poslednej generácie LTO-7 natívnu kapacitu 6 TB a stoja len rádovo na úrovni 100 eur. Udávaná životnosť pások je 30 rokov, pričom pri dlhšom období je vhodnejšia migrácia na novú generáciu skôr kvôli dostupnosti mechaník. Pri každej ďalšej migrácii je ale samozrejme možné očakávať oveľa lepší pomer ceny a kapacity ako v súčasnosti. 

RTVS tvrdí, že v jej prepočtoch náklady na archiváciu na LTO dosiahnu náklady na Piql po cca 12 rokoch. Ako k takémuto prepočtu RTVS prišla zisťujeme. Vychádzajúc z historických dát dnes sú ale bez problémov k dostaniu LTO-5 mechaniky, ktoré sú schopné čítať LTO-3 pásky spred 12 rokov, a dokonca aj LTO-4 mechaniky schopné čítať LTO-2 pásky. Dvanásť rokov sa tak vychádzajúc z týchto historických dát dá potenciálne na LTO archivovať bez migrácie, čo by pri súčasných cenách znamenalo v prepočte cenu do 20 eur na 1 TB dát. Pre redundanciu sa môže uložením na viacero pások, ktoré môžu byť pre fyzickú bezpečnosť uložené na iných miestach, cena primerane zvýšiť na viacero desiatok eur za 1 TB. 

Migráciu je ale pri dlhšom období archivácie potrebné nakoniec v nejakom intervale uskutočňovať. Aká bude priemerná cena za 12 rokov je ale otázne, keď je jednak potrebné zakomponovať náklady na kopírovanie a ďalšie náklady a jednak po 12 rokoch cena úložnej kapacity nepochybne výrazne klesne. Napríklad ak by sme vychádzali z historických dát, za posledných 12 rokov sa kapacita LTO pások zvýšila 15-násobne. Presnú cenu pások spred 12 rokov sa nám nepodarilo dohľadať, pomer ceny a kapacity sa ale zrejme rádovo zlepšil 10-násobne. Pri archivácii o ďalších dvanásť rokov je tak možné očakávať pri pokračovaní tohto trendu náklady na úložnú kapacitu potenciálne v rádoch iba jednotiek eur za 1 TB. 

Pripomeňme, že zľavnená cena Piql výchadzajúc z pilotného projektu a avizovanej zľavy je cca 12 000 eur za 1 TB alebo teda nezľavnená cenníková cena odvodená z týchto dát 15 tisíc eur za 1 TB. Za túto cenu je k dispozícii len jedna kópia. 

U ďalšej technológie archivácie na optické médiá je u niektorých optických Blu-ray BDXL médií udávaná životnosť minimálne sto rokov a u diskov technológie M-Disc dokonca tisíc rokov, médiá dosahujú kapacitu 100 alebo 128 GB a cena bez problémov dostupných 100 GB médií začína výrazne pod 10 eur a cena M-Disc médií pod 20 eur. 

Zdroj: dsl.sk

  • „Operácia Drucker“ zlomila generála

    20.04.2018 | 17:32 | Norbert Lichtner

    Týždeň v skratke: 1. Drucker vyskočil z okna. Generál Gašpar to neprežije. 2. Potvrdilo sa, že nová vláda je bábkové divadlo. 3. Danko opäť vyskakuje: chce byť pri krájaní polície. 4. Po vojenských PR manévroch prišiel vojenský PR útok na Sýriu.