ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Marek Baláž odsúdený k trestu odňatia slobody v trvaní jeden rok, podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov - ZA NÁZOR...
10.01.2018 | 09:52