Pokusy EU o odsouzení Polska a Maďarska přispívají k rozdělení a oslabení Evropy

Maďarský ministr spravedlnosti v rozhovoru s německými novinami Die Welt poznamenal, že EU tak vytváří nebezpečí pro sebe.
12.10.2018 | 16:45

Na rozdíl od západní Evropy, u Maďarska není důležité vyvyšování jednotlivce, ale soudržnost společnosti, historické kořeny, kultura a národní identita, řekl ministr spravedlnosti László Trócsányi německému deníku Die Welt.

Podle politika jsou rozdíly v hodnotách extrémně velké a Maďarsko se v tom nechce podobat Západní Evropě.

Pokusy Evropské unie podle článku 7 Smlouvy o EU o „odsouzení“  Polska a Maďarska nepovedou k úspěchu, ale přispívají k rozdělení a oslabení Evropy, uvedl maďarský ministr spravedlnosti László Trócsányi.

V rozhovoru s německými novinami Die Welt poznamenal, že EU tak vytváří nebezpečí pro sebe. Politik popírá,  že to bylo Maďarsko, které oslabilo evropské hodnoty, naopak jeho země se drží  jiné perspektivy.

„Zaměřujeme se na soudržnost společnosti, naše historické kořeny, naši kulturu a národní identitu. Maďarsko tedy představuje hodnoty, které jsou důležité ve střední a východní Evropě, ale na Západě ztratily svou důležitost, "uvádí Trócsányi. V důsledku revoluce začali hodnotově oslavovat jedince. Maďarsko naopak spoléhá na novou ústavu z roku 2011 a na prvním místě je zde naopak komunita a kolektivní identita. Mluvíme o duchovním základu národa, řekl maďarský ministr.

Upozornil také na skutečnost, že v Maďarsku pracují se stejnými pojmy, ale dávají do nich jiný význam. Například "rovnost" na Západě znamená právo na vstup do manželství, zatímco v Maďarsku existuje manželství pouze pro muže a ženu. Současně v zemi je možné oficiální uzavření partnerství pro páry stejného pohlaví.

"Svoboda" na Západě znamená neomezenou svobodu jednotlivce, ale v Maďarsku svoboda musí být doprovázena odpovědností.

„Rozdíly v interpretaci některých pojmů jsou tak velké, že někdy musíme připustit, že zde nikdy nedosáhneme jednoty," řekl Trócsányi v rozhovoru, "ale neměli bychom souhlasit, měli bychom se naučit respektovat názory ostatních. Pokud ideologie svou vlastní vizi vnucuje druhým, tak je to morální totalita."

Pokud jde o neshody v pohledu na migraci, tak maďarský ministr zdůraznil, že Maďarsko nikdy nebylo koloniální mocí a nepokoušelo se prosadit demokracii  nebo „hýbat“ jinými zeměmi. Nyní se lidé z afrického regionu snaží dostat do západní Evropy, která se je snaží vnutit Maďarsku. Z pohledu maďarského vedení se v tomto smyslu pokouší západní Evropa  zapojit Maďarsko do řešení  problému, s nímž nemá nic společného.

Jak vysvětluje ministr spravedlnosti Maďarska, existují různé projevy solidarity. V Maďarsku se na účet státu učí asi 6 tisíc studentů z Afriky, ze Středního východu a z jiných vzdálených oblastí. Maďarsko poskytuje místní pomoc a aktivně se podílí na pomoci Libanonu a Iráku. Budapešť  také chrání svou vlastní část vnější hranice schengenského prostoru vlastními prostředky a tím ochraňuje celou Evropu. Podle politiků je to všechno projev solidarity.

„Ale nechceme být nuceni k tomu, abychom byli  jako země západní Evropy," zdůrazňuje Trócsány, „vidíme tam problémy s integrací a my si myslíme: máme homogennější společnost a chceme ji chránit."

Myšlenka otevřené společnosti ztělesňuje absolutní vzestup jednotlivce, multikulturalismus a existenci občanů světa. "Kdo to chce, měl by to následovat - ale ne požadovat, abychom se stali stejnými," pokračuje maďarský ministr.

Podle Trócsányho chtějí mnozí nové centrum v čele s Macronem a Merkelovou. O to půjde v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

„Jakou Evropu chceme mít? V centrální Evropě, připomínající franský stát pod Charlemagne (Karlem Velikým)? Jak by měla být střední Evropa obsazena? Chcete mlčet a souhlasit s tím, o čem se v centru rozhoduje? " říká maďarský ministr, „když jsme vstoupili do EU, myšlenka rovnosti mezi členskými státy měla větší váhu," připomíná Trócsány v rozhovoru.

Podle názoru maďarského politika se nyní v záporném kontextu neustále hovoří o zemích střední a východní Evropy nebo o zemích Visegrádu.

Zdroj: welt.de
Preklad: prvnizpravy.cz