Viac ako 500 ľudí podalo žiadosti o azyl s falošnými údajmi.
12.10.2017 | 16:39

Nie je jedno, z ktorej krajiny pochádzaš, keď žiadaš o azyl v Dánsku. Preto sa žiadatelia o azyl z krajín, ktoré produkujú migrantov,  dôkladne informujú o podmienkach predtým, ako v žiadosti  uvedú, z ktorej krajiny pochádzajú.

”Falšovanie dokumentov  a pomáhanie migrantom  prijímať identity štátov, ktorými si  môžu byť istí,  že získajú azyl, sa stalo obrovským businessom” – hovorí profesor a migračný výskumný pracovník Thomas Gammeltoft Hansen novinám JyllandsPosten, Dánsko (JP). Profesor je presvedčený,  že za tým stojí organizovaná sieť.

Celkove v 634 žiadostiach o azyl sa zistil podvod so štátnou príslušnosťou. Imigračný úrad vie o tomto  probléme a preto v priebehu niekoľkých mesiacov  preveroval identitu  viac ako 700 žiadateľov o azyl, ktorí tvrdili, že sú bez štátnej príslušnosti  z Kuvajtu. Ako sa ukázalo, 634 žiadateľov nebolo z Kuvajtu, ale z Iraku a ich žiadosti boli zamietnuté, uvádza denník JP. 

Špeciálne vytvorený tím pracovníkov na imigračnom úrade komplexne zmapoval informácie rodinných vzorov z rôznych overených zdrojov  a zistil,  že žiadatelia o azyl pochádzajú pravdepodobne z Iraku. Viac ako 300 patrilo do tej istej  rodiny. Ďalej imigračný úrad našiel  v dvoch žiadostiach  manuál s detailným vypracovaním otázok a odpovedí pre žiadateľov,  aby dokázali, že sú dôveryhodní  občania bez štátnej príslušnosti z Kuvajtu.

Alebo tkz. “Biduni”  ako sa nazýva táto skupina ľudí, čo  v arabskom jazyku znamená – bez štátnej príslušnosti. 

“Už  v minulosti sme zaznamenali prípady, kedy žiadatelia o azyl klamú  a uvádzajú inú štátnu  príslušnosť,   aby obdržali výhody, ale nie v takomto rozsahu”  - hovorí riaditeľ migračného úradu pre denník JP.

Menej žiadostí o azyl v Dánsku z Iraku

 V r. 2016 obdržalo azyl na pobyt v Dánsku  len 13% irackých žiadateľov. Pre porovnanie - v roku 2016  - dostalo povolenie na pobyt v Dánsku 72% z celkového počtu žiadateľov o azyl .

Nízka miera uznaných žiadostí o azyl  irackým  migrantom,  ktorá bola použitá v minulom roku,  bola zaregistrovaná aj v  Iraku a výsledkom bolo menej žiadostí o azyl v Dánsku. Len 392 žiadateľov z Iraku požiadalo o azyl v Dánsku k 31.augustu 2016. Počet žiadateľov o azyl k 31.augustu 2017 klesol na 82 žiadosti. 

Zrejme  žiadatelia o azyl z Iraku našli iný spôsob.

Je to výhoda byť žiadateľom o azyl bez štátnej príslušnosti z Kuvajtu

Kuvajtskí  ”Biduni” žijú v mizerných podmienkach a nemajú žiadne práva. Podľa arabskej TV - Al Jazeera,  žije v Kuvajte ca 100.000 Bidunov.

Pôvodne sú to beduíni,  ktorí sa po druhej svetovej vojne a vzniku kuvajtského štátu v r. 1961  nestihli zaregistrovať.  Kuvajtské orgány  tvrdia,  že Biduni sú ilegálni migranti zo susedných štátov ako napr. Irak,  Saudská Arábia a odmietajú im podľa arabskej TV stanice, udeliť kuvajtské občianstvo. 

To znamená , že Biduni  žijú bez štátneho občianstva, nemajú prístup k zdravotníctvu a sociálnym dávkam ako aj verejným školám a univerzitám. Podľa tohto „Kuvajťan bez štátnej príslušnosti“ môže dostať azyl v Dánsku a preto sa viac ako 600 irackých žiadateľov  pokúsilo  využiť situáciu a predstierať, že sú kuvajtskí Biduni. 

Žiadatelia o azyl nie  sú vždy  prenasledovaní ľudia,  ale často ľudia,  ktorí usilovne sledujú internet a snažia si nájsť krajinu, v ktorej majú  najväčšiu nádej na získanie azylu.

Zdroj: denkorteavis.dk
Preklad: MS