Plán obmedzenia internetu z dielne EÚ je na svete, musíme ho zaviesť do augusta 2020

Za najvýraznejšiu zmenu, ktorú smernica prináša, je reguláciu obsahu platforiem ako Youtube a Facebook.
29.11.2018 | 13:12

Nová verzia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá významným spôsobom ovplyvní aj slovenskú mediálnu legislatívu, bola v stredu zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. "Nová právna úprava vstúpi do platnosti 18. 12. 2018 – 20 dní po zverejnení v úradnom vestníku a Slovensko je povinné ju implementovať do augusta 2020,“ uviedla hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Ivana Furjelová.

Za najvýraznejšiu zmenu, ktorú smernica prináša, označila reguláciu obsahu platforiem pre zdieľanie videí (napr. Youtube) a videoobsahu sociálnych sietí (napr. Facebook). Úpravy sa majú dotknúť aj televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) či regulačných orgánov členských štátov EÚ.

Smernica, schválená Európskou radou 6. novembra 2018, posilňuje tiež pozíciu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorej aktuálne predsedá riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ľuboš Kukliš. "ERGA sa stala orgánom oficiálne uznaným legislatívou EÚ, čo nás inštitucionálne zaväzuje podieľať sa na rozhodnutiach o mediálnom prostredí," ozrejmil Kukliš.

Ako predseda ERGA vedie Kukliš tiež medzinárodnú skupinu, ktorá vypracovala rozsiahlu komparatívnu štúdiu zameranú na mapovanie súčasných regulačných nástrojov v oblasti internej a externej plurality, ako aj na rezonujúcu problematiku šírenia dezinformácií (tzv. fake news). Výstupy z tejto štúdie majú odprezentovať v decembri.

Zdroj: prehladsprav.sk