Masová migrace může brzy vyvolat demografickou povodeň, varuje francouzský sociolog

Vzhledem k tomu, že z pohledu „teoretiků multikulturalismu‘, má být obviněn z rasismu a xenofobie, stačí kritika jejich doktríny, „máme se čím znepokojovat“.
03.12.2018 | 14:53

Globální dohoda OSN o migraci bude prvním krokem k prosazování práva migrovat a omezí možnosti veřejné diskuse o této problematice, uvedl sociolog Mathieu Bock-Côté.

Přičemž, jak autor uvádí na stránkách Le Figaro, její příznivci nadále mluví o „symbolickém" významu dokumentu, ale přitom trvají na jeho podpisu. Namísto toho, aby prosazovala světlou budoucnost spojenou s masovou migrací, elity by o tom měly mluvit jazykem pravdy, zdůraznil autor článku.

Globální dohoda OSN o migraci se stala dalším tématem sporů ve francouzské společnosti, napsal francouzský sociolog a publicista Mathieu Bock-Côté na stránkách Le Figaro. „Není divu," domnívá se autor, s přihlédnutím k tomu, že „mezinárodní zákony jsou zřídka vyvinuty s přihlédnutím k národní a státní suverenitě". Tyto zákony jsou následně uloženy na obyvatele. A v případě odmítnutí lidu podřídit se „mezinárodním závazkům" přijatým jeho jménem, jsou bez váháni hnáni k zodpovědnosti.

Lidem se dnes říká, že je nemožné se vyhnout migračním procesům, že „velké přesídlení" bude mít hluboký pozitivní účinek, a že „přispěje k materiálnímu a morálnímu obohacení lidstva", jak je docela vážně uvedeno v dohodě OSN. Domníváme se, že dnes není možné zastavit nebo alespoň omezit masovou migraci, a proto je nejlepší na ni dohlížet. „V tomto duševním vesmíru je předepsáno střídání," vysvětlil autor článku.

Ve skutečnosti podle publicistiky v souvislosti s dohodou, která má být podepsána 10. - 11. prosince, mluvíme o vytvoření regulačního rámce „pro budoucí právo na migraci". Kromě toho mluvíme, pokud je to možné, o úpravě podmínek veřejné diskuse o tomto tématu. Smlouva proto vyzývá vlády, aby zastavily „přidělování finančních prostředků na poskytnutí hmotné podpory médiím, systematicky podporující nesnášenlivost, xenofobii, rasismus nebo jiné formy diskriminace migrantů při zachování dodržování zásad svobody tisku".

Vzhledem k tomu, že z pohledu „teoretiků multikulturalismu‘, má být obviněn z rasismu a xenofobie, stačí kritika jejich doktríny, „máme se čím znepokojovat", uvedl sociolog. OSN se zasazuje na přijetí zvláštního „mediálního jazyka" tvořeného „ideologií rozmanitosti", který naznačuje například nahrazení výrazu „nelegální migrant" a "neregulérní migrant".

Současně „přistěhovalecká strana" trvá na tom, že text smlouvy, která je připravena k přijetí, má „čistě symbolický" význam a nemá žádnou praktickou aplikaci. Podle příznivců dokumentu se všechny řeči o ztrátě svrchovanosti ve věcech migrační politiky týkají šeptandy a „falešných zpráv". „Měli bychom si položit otázku, proč nomenklatura, která obhajuje rozmanitost, vynakládá tolik úsilí, aby přijala takový éterický text," dodává ironicky Bock-Côté.

„Bylo by lepší mluvit jazykem pravdy. Migrační krize zasáhla všechny západní společnosti a dokonce ani nejzkušenější propaganda nepřesvědčí lidi, že nese sebou světlou budoucnost," napsal publicista. Podle něj masová migrace brzy dosáhne takových rozměrů, že může vyvolat „demografickou povodeň", navzdory pokusům některých statistiků o prokázání opaku. Jak připomíná autor, „vyhlašovat realitu jako machinaci reakcionářů" byla společným rysem progresivního myšlení minulého století.

„Nicméně státy mají právo chtít převzít kontrolu nad migračními záležitostmi do svých rukou," uvedl sociolog. Z tohoto pohledu „může člověk jen zatleskat" západním vládám, které již oznámily, že smlouvu OSN nepodepíší, tvrdí autor a poradil francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, aby udělal totéž. „Pouze když je osvobozeno ze sítě mezinárodního práva, které se používá jako ideologický nástroj, demokracie znovu získá pro státy svou podstatu," tvrdí publicista.

Zdroj: lefigaro.fr
Preklad: prvnizpravy.cz