Liberálna diktatúra v praxi: YouTube zablokoval Harabinove video o Marrakéšskej deklarácii

Do prezidentskej kampane na Slovensku sa cenzúrovaním Štefana Harabina zapája aj YouTube.
11.11.2018 | 11:44

V novembri 1989 ľudia stáli na námestiach prahnúc po slobode slova a prejavu. Vyštrngali si demokraciu, ktorá v priebehu 29 rokov prerástla v liberálnu diktatúru. Médiá hlavného prúdu sa stali nástrojmi v rukách Západných nádnárodných monopolov, ktoré hlasajú len librálnu „pravdu“, ktorá je v menšine. Masmédiá, ktoré reprezentujú mlčiacu väčšinu sú zatláčané do úzadia, dehonestované, škandalizované pod nesustálym ekonomickým tlakom. Myšlienky nestotožňujúce sa s liberálnou spoločnosťou šíria prostredníctvom internetových portálov, sociálnych sietí a cez kanál youtube.com. 

Lajčák ako nominant Smer-SD podporuje migračný pakt

Počas posledného roka začínajú byť tieto možnosti korigované až cenzurované. Na vlastnej koži to pocítil Štefan Harabin, ktorý zverejnil videoblog k Marrakéšskej deklarácii, ktorý vysvetlil o čo v nej skutočne ide. Jeho názor sa nezhoduje so súčasnou vládou, ktorá dokument tvrdo objahuje pod vedením premiéra Petra Pellegriniho za mimoriadnej podpory ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý tiež pochádza politickej stajne Smer-SD.

Kandidát na prezidenta SR Štefan Harabin v takmer desaťminútovom videoblogu už pred pol rokom upozorňoval, čo v skutočnosti Slovenskú republiku čaká po prijatí tohto dokumentu. Na úvod blogu si dovolil Harabin upriamiť pozornosť na trestnoprávnu zodpovednosť súčasnej vlády, ktorá túto deklaráciu pretláča do každodenej praxe.

Vo videu si Štefan Harabin kladie otázky: „Chceme mať znásilňované a vraždené naše deti, dcéry, synov, mladých aj starých, rozbité výklady, zapálené autá, zóny, kde sa polícia neodváži vkročiť, drogy, násilie, vraždy, zdevastované nádražia, parky, obchodné domy, centrá miest? Ak to raz dopustíme, nedá sa to už zvrátiť, nedá sa to už napraviť. Aké má na to vláda dôvody? Vláda tají všetky informácie, nechce vysvetľovať ľuďom, čo robí, čo chystá a čo nás čaká. Pán Fico a pán Lajčák pred časom hovorili o tom, že sa budeme musieť v súvislosti s jadrom EÚ niečoho vzdať. Máme sa vzdať našich životov, našich plánov založiť si rodiny, vychovávať deti v mieri a v duchu tradičných ľudských hodnôt a historických princípov kresťanskej morálky? Máme sa vzdať nášho mierového života? V mene čoho? Nech naši občania posúdia v referende, či chcú byť otvorene migrantskou krajinou bez akýchkoľvek obmedzení, či chcú, aby náš štát živil stovky tisíc a neskôr aj milióny osídlencov z Afriky. Takéto kroky nemôžu byť prijímané vládou v tajnosti. Ide o radikálne zmeny v zložení obyvateľstva, v zdravotnej situácii, v kultúre, v morálke, v bezpečnosti občanov. Bude sa vláda čudovať keď svojim konaním podporuje napätie v spoločnosti a rast radikalizmu a ľudia si vytvoria vlastné obranné zbory?“

Nevhodný obsah

Uvedený text a vidoblog spoločnosť youtube.com označila ako nevhodný alebo urážlivý pre niektorých divákov. Zároveň pred spustením videoblogu oznamuje, že na základe hlásení používateľov sme zakázali niektoré funkcie, napríklad komentáre, zdieľanie a navrhované videá, pretože toto video zahŕňa obsah, ktorý môže byť pre niektorých divákov nemiestny alebo nevhodný.

Reakcia Štefana Harabina

Vážení fanúšikovia, Youtube kanál mi zablokoval bezdôvodne video o Marakéšskej deklarácii. Odvolal som sa proti tomu na ich platforme. Obsah argumentácie pripájam v celom doleuvedenom znení:

"V zmysle čl. 10 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.

V obsahu zablokovaného videa ide iba o prejavený vlastný názor v intenciách slobody prejavu. Autor videa nešíri ani nepropaguje extrémizmus, nenávisť ani násilie.

Ak sa niekomu nepáči názor autora to ešte neznamená, že ide o prejavy nenávisti.
V zablokovaní nie je uvedený ani jeden jediný konkrétny argument odôvodňujúci zablokovanie, o čom svedčí, že k nemu došlo až po 5 mesiacoch.

Pokiaľ trváte na tom, že video obsahuje nenávistný prejav, uveďte presne, v ktorej časti videa (od ktorej do ktorej sekundy) je nevhodný obsah, alebo slovne neprijateľná veta alebo vety vyjadrené vo videu.

Youtube pokiaľ nezjedná nápravu bude treba ho jednoznačne zaradiť medzi sluhov nového svetového poriadku, extrémistov a xenofóbov."

Pozn. IV: Videoblog si zatiaľ môžete pozrieť na stránke Rutube.ru

Zdroj: extraplus.sk / Facebook / Rutube.ru