Kŕmite seba, alebo dokonca vaše dieťa geneticky upravenými potravinami?

GMO s herbicídami? Kŕmiš svoje dieťa rakovinou? Prieskum u kanadských mamičiek a ich nenarodených detí dopadol odstrašujúco. Ako je to u nás na Slovensku?
11.08.2017 | 12:13

Naše inštitúty, ktoré už niekoľkokrát v histórii zlyhali nepravdivým tvrdením, nám dokonca tvrdia, že sa z prvo-suroviny neprenáša zmenená DNA z GM krmív ani na človeka. Každopádne, GMO je produkované chemickým a farmaceutickým priemyslom a GM plodina herbicíd ako Roundup potrebuje a tým sa aj teda podporuje ich predaj. Čiže ako sa hovorí „ruka ruku myje“. 

Ďalšou hrozbou je fakt, že na to u nás v EÚ ani neexistujú normy pre testy, preto sa taký test ani nedá vykonať. Čo ale chceme urobiť, je test produktov na prítomnosť tohto nebezpečného geneticky-modifikovaného “odpadu“. Pokiaľ sa chcete dozvedieť, či nekŕmite aj vy týmto odpadom seba, alebo svoje deti, máte možnosť sa podieľať na projekte aj vy, či už finančne, alebo zdieľaním tohto článku.

Testy jednej vzorky sóje totiž stoja vyše 300 eur, kukurice vyše 80 eur. Preto vzniká relácia Patrick Linhart Bez Cenzúry, kde si spotrebitelia môžu vybrať o čom bude reportáž a podporiť aj vznik každej takejto reportáže, čím sa zachová jej nezávislosť a objektivita.

To, či poniektoré slovenské výrobky obsahujú GMO som sa rozhodol na váš podnet preskúmať v certifikovaných laboratóriách. Momentálne máte možnosť podieľať sa na projekte aj vy. Suma je dobrovoľná a  na konci videa bude s poďakovaním uvedené vaše meno, alebo firemné logo. Prispieť sa dá samozrejme aj anonymne. 

Prispieť môžete TU.

Kanadské výskumy ukázali, že u 90% mamičiek našli v moči Glyfosfát  ( ide o aktívnu látku herbicídu Roundup). Objavili ju dokonca aj u 80% nenarodených detí. Iba pripomeniem, že v teste na hlodavcoch, ktoré konzumovali GM plodinu s Roundup-om, bol zvýšený výskyt úmrtnosti mláďat, ktoré mali znížené IQ, boli  menšieho vzrastu a pokiaľ to vôbec prežili, boli zväčša neplodné.

Ale Roundupom sa veselo postrekuje aj u nás a to bez toho, žeby ste o tom vôbec tušili, milé mamičky. Pokiaľ žijete v ČR a myslíte si, že ste na tom lepšie, tak u 60% obyvateľov dopadli nálezy v moči rovnako. Asi to bude nadmernou konzumáciou piva, ktoré vzniká z plodín „ošetrených“ spomínaným herbicídom.

Neodolal som a položil otázku aj Ministerstvu Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

Existujú dnes na Slovensku lokality s GM plodinami? Ak áno, kde sa presne nachádzajú?

Aktuálne sa GMO plodiny na Slovensku nepestujú. V súčasnosti je na pestovanie povolená jedna GM plodina, kukurica MON 810 rezistentná voči škodcovi Víjačke Kukuričnej. 

Patrick Linhart, Bsc - Potravinový Kritik