Islám musí zvítězit, právo podle šaríe, vtipy o muslimech zakázat

Rakouský ministr pro integraci se zhrozil nad průzkumem mezi imigranty.
11.08.2017 | 12:59

Deník Kronen Zeitung zveřejnil výsledky studie Dunajské univerzity v Kremži, která zkoumala postoje více než tisíce muslimských přistěhovalců. Některá zjištění jsou skutečně velmi alarmující.

Výzkumu Petera Filzmaiera a Flooh Perlota se zúčastnilo přesně 1129 uprchlíků, přistěhovalců a muslimů narozených v Rakousku. Mezi respondenty tak byli zahrnuti Syřané, Turci, Bosňané, Afghánci, Iráčané, Íránci, Somálci a Čečenci. Přičemž jsou rozdíly v postojích příslušníků jednotlivých národností značně odlišné. „Například za nejvíce zbožné sami sebe považují somálští a čečenští muslimové,“ říká Filzmaier.

Sedm z deseti dotazovaných v odpovědích připustilo, že islám hraje v jejich rodině klíčovou roli. Dvě třetiny z nich potom soudí, že by náboženská pravidla měla být brána v potaz v každodenním životě. V případě Turků tento názor dokonce sdílí polovina z nich. „Zarážející je fakt, že více než polovina uprchlíků a asi čtyřicet procent Turků se příliš nepodivuje tomu, když muži nepodají ženám z náboženských důvodů ruku.“

Mezitím věří čtvrtina uprchlíků, že by měli mít právo žít v Rakousku podle islámského práva; tento názor sdílejí nejvíce Čečenci a Afghánci. „Příliš optimismu stran integrace nevzbuzují také odpovědi spojené s výběrem partnera a přátel. Pro dvě třetiny uprchlíků je důležité, aby vyznával jejich partner či partnerka muslimskou víru. Zvlášť důležité je to pro Somálce a Čečence a Turky, z nichž tento názor sdílí více než polovina.“

Své zvyklosti chce zachovat značné množství muslimských respondentů také v oblasti manželství. „Čtyřicet procent Turků a jedna třetina uprchlíků si přejí oženit se s partnerkou, která doposud neměla pohlavní styk. Dalších dvacet procent uprchlíků ostře odmítá, aby chlapci a dívky absolvovali společné hodiny tělocviku a plavání,“ píše Kronen Zeitung s tím, že třetina Somálců otevřeně přiznala, že je připravena za svoji víru třeba i zemřít.

„Je paradoxní, že rovnost mezi náboženstvími formálně uznává až 80 % respondentů, nicméně 60 procent uprchlíků a Turků by zároveň zakázalo vtipy o islámu. Téměř polovina z těch, kteří se považují za silně věřící, potom souhlasí s označením Izraele za nepřítele všech muslimů,“ uvádí Kronen Zeitung a přidává reakci ministra zahraničí a pro integraci Sebastiana Kurze: „Výsledky studie potvrzují, že musíme snížit počty migrantů a zamezit vzniku paralelní společnosti.“

Zdroj: krone.at

Preklad: parlamentnilisty.cz