Informační zdroj QAnon potvrzuje skutečnost tajných vesmírných programů a existenci mimozemského života

Dva zasvěcenci, Emery Smith a Corey Goode, hovořili nedávno o tom, že se ve vedení tajných vesmírných programů, řízených z vojenských instalací – jako je základna letectva Kirtland, nacházejí korporace.
04.10.2018 | 12:00

Q Anon vypustil ve svých příspěvcích dvě šokující zprávy, v nichž potvrdil, že existují tajné vesmírné programy a mimozemský život. Tyto dva příspěvky otevřely velké dveře pro miliony těch, kteří sledovali informace od Q, aby se dozvěděli o tajných vesmírných programech a mimozemském životě, a jak tyto byly skryty před veřejností.

V prvním příspěvku Q odpovídá na otázky o tom, zda existuje mimozemský život a zda se skutečně stala havárie UFO v Roswellu. Reaguje následovně:

Jsme sami?
Roswell?
Nejsme.
Nejvyšší utajení.
Uvědomte si rozsáhlost vesmíru.
Q
«
Odpověď Q vyjasňuje, že nejsme sami a že pravda o havárii létajícího talíře v Roswellu má to „nevyšší utajení“. Tato reakce je významná, protože potvrzuje to, co ohlásil vyšší důstojník kanadského ministerstva komunikací tenkrát v roce 1950, když se informoval o havárii v Roswellu mezi výše postavenými vědci USA, pracujícími pro vládu.

Oficiální zpráva Wilbert Smitha byla nakonec uveřejněna prostřednictvím Zákona o svobodě informací:
Tato záležitost je tím nejutajovanějším předmětem vlády USA, řadící se dokonce výše než vodíková bomba.

Možná, že Q předpokládal skepticismus čtenářů, a tak dále obhajuje, ať zvažují nesmírnou rozlehlost kosmu, aby si uvědomili, že se naše galaxie a vesmír povšechně řečeno hemží životem, z něhož některý se dostatečně technologicky vyvinul na to, aby cestoval skrze naši galaxii a navštívil Zemi, jak tomu bylo u incidentu v Roswellu.

Ve druhém šokujícím příspěvku z 19. září (2018) Q odpověděl na řadu otázek, týkajících se tajných vesmírných programů, a řekl:

Q,

zfalšovala NASA přistání na Měsíci? Byli jsme od té doby na Měsíci? Jsou tam tajné vesmírné programy? Je to onen důvod, proč byly vytvořeny Vesmírné síly?

Špatně, přistání na Měsíci jsou skutečná.
Existují programy mimo veřejný sektor.

Q
«
V rámci konstatování, že „přistání na Měsíci jsou skutečná“, Q vyvrací konspirační teorie ve smyslu vyznění, že přistání na Měsíci byla podvodem. Pro širokou veřejnost se tím odstraňuje překážka, aby se dozvěděla pravdu o tom, co se skutečně dělo na Měsíci po přistáních Apolla.

V dalším svém výroku Q potvrzuje existenci vesmírných programů, které „jsou mimo veřejnou sféru“. To znamená, že Q chce, aby čtenář pochopil, že informace o těchto „neveřejných“ vesmírných programech jsou vysoce utajené a omezené jen na ty, kteří mají přístup v klasifikaci „need to know“.

Dále Q upozorňuje čtenáře na fakt, že mnohem více informací o těchto tajných vesmírných programech se najde v soukromé korporátní sféře a nejsou tedy nutně v rukou vlády USA a vojenských služeb.

Dva zasvěcenci, Emery Smith a Corey Goode, hovořili nedávno o tom, že se ve vedení tajných vesmírných programů, řízených z vojenských instalací – jako je základna letectva Kirtland, nacházejí korporace.

V mé knize Skrytá historie Antarktidy: korporační základy tajných vesmírných programů (Antarctica’s Hidden History and the Corporate Foundations of Secret Space Programs) je tento historický vývoj korporátní kontroly nad vesmírnými programy detailně popsán.

Nová kniha Michaela Sally – „Antarctica’s Hidden History: Corporate Foundations of Secret Space Programs“ (Skrytá historie Antarktidy: Korporační základy tajných vesmírných programů)

«
Zatímco se informační zdroj Q výslovně nezmiňuje o iniciativě Vesmírných sil prezidenta Donalda Trumpa, z jeho odpovědi lze odvodit, že toto má souvislost s existencí tajných vesmírných programů.

 

Trump chce zřídit Vesmírné jednotky – krok vpřed k odhalení Tajného vesmírného programu letectva USA

«
Toto je poprvé, kdy Q výslovně odkazuje na tajné vesmírné programy. Avšak již dříve Q ve svém postování narážel na jakýsi tajný vesmírný program, který byl zapleten do zachycení útoku balistické střely na Havaji.

Proti balistické raketě směřující na Havaj použita vesmírná zbraňová platforma?


«
Lze očekávat, že Q odhalí ještě mnohem více – tak, jak se veřejnost stane otevřenější vůči možnosti, že pravda o tajných vesmírných programech a mimozemském životě byla ukrývána; a ona iniciativa Vesmírných sil se stane prostředkem k uchvácení kontroly mimo vliv korporací a k jejímu navrácení pod prezidentskou výkonnou moc.

Autor: Michael E. Salla, Ph.D.

Zdroj: exopolitics.org
Preklad: exopolitika.cz