Fínsko chce skoncovať s opakovanými žiadosťami o azyl

Utečenci v žiadostiach argumentujú zmenou sexuálnej orientácie alebo obrátením sa na kresťanstvo.
12.03.2018 | 16:05

Súčasná fínska legislatíva neobmedzuje azylantov v počte administratívnych pokusov ohľadne statusu utečenca. To využívajú mnohí prisťahovalci a o azyl žiadajú aj viackrát. Na zmene sa síce pracuje, ale tá može trvať aj rok.

Ako súčasť pokusov Európskej únie, v rámci snáh o ukončenie azylového chaosu, prebiehajú rokovania o prijatí nového uznesenia, ktoré by obmedzilo nekonečný počet žiadostí. Fínsko sa pravdepodobne stane jednou z prvých krajín, ktoré budú prinútené zmeniť svoje azylové právo.

Viac ako 200 ľudí žije v stredisku pre prijímanie utečencov v meste Siilinjärvi, ktoré bolo založené na vrchole migračnej krízy v roku 2015. Počet jeho obyvateľov sa však pomaly znižuje, pretože všetci sa opakovane pokúšajú požiadať o štatút utečenca.

Situácia je podobná aj v iných prijímacích centrách, kde žiadatelia o azyl môžu roky žiť takým spôsobom, že podávajú neustále odvolania na negatívne rozhodnutia fínskych imigračných orgánov. Opakované pokusy so žiadosťou o azyl tvoria podľa stránky fínskeho imigračného centra viac ako polovicu všetkých žiadostí. Na odpoveď od fínskych úradov čaká v súčasnosti približne 630 žiadateľov o azyl, čo je o 100 viac pred rokom.

Žiadosť je možné podať znovu, akonáhle vznikne nový dôvod pre získanie postavenia utečenca. Jedným z príkladov je zhoršenie bezpečnostnej situácie v krajine pôvodu žiadateľa o azyl. Najčastejšími dôvodmi na opätovné predloženie žiadostí je však konvertovanie na kresťanstvo, alebo zmena sexuálnej orientácie. V týchto prípadoch žiadatelia argumentujú, prečo sa už viac nemôžu vrátiť späť do krajiny odkiaľ pochádzajú.

Fínske ministerstvo vnútra predpokladá, že príslušné zmeny v azylovom práve môžu trvať aj rok, kým sa premietnu do konečnej legislatívnej podoby.

V roku 2015 požiadalo vo Fínsku o azyl viac ako 30-tisíc utečencov, čo je desaťnásobok jeho ročného priemeru. Pozitívny rozhodnutie úradov obdržalo 12-tisíc prisťahovalcov. Fínsko pripustilo ťažkosti pri sledovaní ďalšieho osudu žiadateľov o azyl, ktorí majú tendenciu „zmiznúť z dohľadu“.

Zdroj: sputniknews.com