Fico chváli ministra Žigu za zníženie odmeny pre Bžána, pôvodná bola nechutná

Prečítajte si tiež stanovisko Advokátskej kancelárie JUDr. Radomír Bžán.
12.10.2017 | 16:24

BRATISLAVA 12. októbra – Premiér Robert Fico sa na štvrtkovej hodine otázok v parlamente vyjadril ku kauze odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána za víťazstvo v medzinárodnom súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.

„Bol jasný pokyn. Odmena, ktorá bola pôvodne stanovená, bola nechutná. Minister Žiga mal na tom pracovať, aby išla dole. Myslím si, že minister urobil kus dobrej roboty. Po prvé, vrátil naspäť Vodnú elektráreň Gabčíkovo štátu, po druhé znížil odmenu a po tretie vyvodil personálnu zodpovednosť,“ povedal Fico v pléne parlamentu s tým, že kroky ministra hospodárstva podporuje.

Stanovisko Advokátskej kancelárie JUDr. Radomír Bžán

ÚSPEŠNÁ ARBITRÁŽ JE VÝHROU SLOVENSKA, ALE ATAKY NA PRÁVNU KANCELÁRIU A MEDZINÁRODNÝ TÍM EXPERTOV ZNIŽUJÚ DÔVERYHODNOSŤ NAŠEJ KRAJINY.

Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, v spolupráci s početným medzinárodným tímom právnikov a expertov, zaistila pre Slovensko víťazstvo v historicky najnáročnejšom súdnom spore, ktorému čelila naša krajina od svojho vzniku.

Nejde o virtuálne víťazstvo a hypotetickú úsporu 700 miliónov eur vo forme odškodného, ale o reálny  výsledok práce právnej kancelárie, ktorý vytvára predpoklad pre úspešné uplatňovanie nárokov vo výške 500 miliónov eur v ďalších konaniach, kde subjekty na strane Slovenskej republiky žalujú spoločnosť Slovenské elektrárne.

Advokátska kancelária vždy bola a je korektným partnerom pre všetkých svojich klientov. Aj v tomto prípade proaktívne vytvorila podmienky pre uzatvorenie dohody.

Dohoda však nie je jednostranný akt. Tím expertov venoval extrémne náročnému súdnemu sporu niekoľko rokov maximálnu pozornosť a svedomite plnil úlohy, ktoré mu z tejto úlohy vyplývali tak, aby dnes Slovensko nestálo pred otázkou odškodnenia a nečelilo medzinárodnej hanbe.

V tejto súvislosti je Advokátska kancelária pripravená chrániť svoje dobré meno pred akýmkoľvek ďalším spochybňovaním právoplatne uzatvorených zmlúv, uzatvorených v dobrej viere a v súlade s platnou legislatívou.

Kancelária si je tiež plne vedomá záväzkov, ktoré jej vyplývajú voči expertnému medzinárodnému tímu, ktorý roky bojoval za práva Slovenskej republiky v medzinárodnej arbitráži. Je preto pripravená hájiť práva zazmluvnených expertov, aby neboli poškodené emotívnym konaním pod vplyvom cielenej diskreditačnej kampane. Upozorňujeme, že politizácia tejto témy už dnes poškodzuje Slovenskú republiku v zahraničí a môže mať priamy negatívny dopad na výsledok ďalších súdnych sporov, ako i dôveryhodnosť krajiny v oblasti plnenia právnych záväzkov.

Zdroj: SITA