Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 6.12.2018

Ráno o 9:00.
05.12.2018 | 20:29

1. Agentúrky aktuálne
2. a) Zdravotné ohrozenia vyplývajúce z migrácie, ohrozenie populácie Slovenska.    
    b) Štátna poisťovňa stále nemá podpísané zmluvy s lekármi a riziká z toho vyplývajúce
Hosť: MUDR. Peter Lipták

Email do štúdia: rano@infovojna.sk
Telefón do štúdia: 0950 66 11 16