Ak Marčeka, potom aj Kisku, Lajčáka a Marakéšsku deklaráciu treba riešiť pred parlamentným výborom

Podpredseda koaličnej SNS Jaroslav Paška skritizoval politickú perzekúciu nezaradeného poslanca Petra Marčeka za jeho návštevu Krymu.
08.08.2018 | 10:48

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že zvolanie MIMORIADNEJ schôdze Zahraničného výboru NR SR na 8.8.2018 k súkromnej ceste poslanca Marčeka na Krym má byť len akýmsi nedôstojným pokusom o symbolické potrestanie „svojhlavého šarvanca“, ktorý vytočil učiteľa svojim slobodným vystupovaním, poukázalo toto nešťastné gesto aj na závažnú bezzásadovosť a falošnosť viacerých aktérov slovenskej zahraničnej politiky.

Formálne Slovensko odsudzuje všetky prejavy svojvôle a agresie, ktorými pri porušovaní medzinárodného práva útočia regionálne a svetové mocnosti na politické systémy, zvrchovanosť, či integritu menších štátov. SNS preto podporuje oficiálnu pozíciu SR, ktorá hovorí, že bez súhlasu legitímnych a zvrchovaných predstaviteľov suverénneho štátu nemá nikto právo vojenskou silou, či politickou intrigou pripraviť štát o územie, ktoré mu bolo priznané medzinárodnými dohodami.

V oficiálnej slovenskej politike by teda mal mať nárok Ukrajiny na zvrchovanú správu Krymu rovnakú validitu, ako nárok Srbska na zvrchovanú správu Kosova, či nárok Číny na zvrchovanú správu Tibetu.
Slovenská republika je demokratický štát budovaný na pluralitnom politickom systéme, ktorý v ústave garantuje všetkým svojim občanom (teda aj ústavným činiteľom) slobodu zmýšľania, ako aj istú slobodu prejavu, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s platným právom.

Aj preto sa Zahraničný výbor NR SR v októbri 2013 mimoriadne nezaoberal „súkromnou cestou“ poslancov NR SR Ivana Štefanca, Jozefa Viskupiča a ďalších, ktorí v rozpore s oficiálnou pozíciou SR a BEZ SÚHLASU SRBSKÝCH ORGÁNOV vycestovali do srbskému štátu NÁSILÍM ODŇATEJ PROVINCIE Kosovo, aby si v Prištine spoločne poobedovali s „prezidentkou“ SAMOZVANÉHO ŠTÁTU Kosovo Atifete Jahjagovou a povečerali s „predsedom kosovského parlamentu“ Jakupom Krasniqim, ktorých „legitimitu“ SRBSKO, ani SR dodnes neuznáva ...

Aj preto sa Zahraničný výbor NR SR v októbri 2016 mimoriadne nezaoberal „súkromným“ obedom (prezidenta SR) pána Andreja KISKU s DALAJLÁMOM Tenzin Gyatsom, napriek tomu, že pán prezident SR (podľa interpretácie čínskej strany) týmto HRUBO SPOCHYBNIL ÚZEMNÚ CELISTVOSŤ ČÍNY a spochybnil aj oficiálnu politiku Slovenskej republiky, keď „tým údajne, neformálne“ podporil a legitimizoval úsilie dalajlámu o ÚZEMNÉ ODTRHNUTIE TIBETU ...

Občania Peter Marček, Andrej Kiska, ako aj Ivan Štefanec majú rovnakú slobodu a v slušnej, civilizovanej spoločnosti majú mať rovnaké práva formulovať, aj vyjadrovať svoje osobné občianske politické postoje, pokiaľ tým neporušujú zákon. Prípadné podozrenia z porušenia zákona ústavnými činiteľmi patria do kompetencií Mandátového a imunitného výboru NR SR, prípadne Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Nie však do pôsobnosti výboru zahraničného.

Ak by teda dnes chcel ktokoľvek kritizovať a perzekvovať POLITICKY NEZARADENÉHO, NEZÁVISLÉHO poslanca NR SR s argumentáciou, že svojou súkromnou cestou na Krym (uskutočnenou bez súhlasu a povolenia ukrajinských orgánov) podkopáva oficiálny postoj SR a legitimizuje okupáciu, či anexiu Krymu potom by mal zákonite rovnako dôsledne perzekvovať aj bývalého podpredsedu SDKU-DS, dnes podpredsedu KDH Ivana Štefanca, či súčasného predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a ďalších za „súkromnú“ návštevu KOSOVA a rovnako aj prezidenta SR Andreja Kisku za „súkromné“ prijatie tibetského vodcu DALAJLÁMU na oficiálnej úrovni, ktorí svojimi osobnými aktivitami úplne rovnako podkopali oficiálne zahranično-politické postoje SR.

Iná je však situácia vo vzťahu k svojvoľnému konaniu reprezentanta SR, ktorý v mene nášho štátu na rokovaní Rady na jeseň 2015 vydal SÚHLAS S ASOCIÁCIOU KOSOVA k EÚ, čím v rozpore s oficiálnou politikou Slovenskej republiky a uznesením NR SR formálne legitimizoval NEZÁVISLÝ STATUS tejto časti SRBSKEJ REPUBLIKY.

Kosovo je v zmysle Uznesenia NR SR č. 309, zo dňa 28. marca 2007 aj medzinárodného práva formálne stále NEDELITEĽNOU SÚČASŤOU republiky SRBSKEJ. Preto nebolo možné pri tomto druhu zmluvy z našej strany obísť AKCEPTAČNÉ STANOVISKO BELEHRADU!

Obhajoba pochybného aktu MZVaEZ SR tvrdením, že “otázky európskej perspektívy regiónu a medzinárodnoprávnej subjektivity Kosova spolu NESÚVISIA” a že dohodu podpísanú 27. októbra 2015 “uzavrela Európska únia ako INŠTITÚCIA, s Kosovom ako s ENTITOU” !!!, je skutočne veľmi nevhodným a nevydareným zahmlievaním závažného prešľapu MZVaEZ.

Veď zoskupenie dvadsiatich ôsmich SUVERÉNNYCH ŠTÁTOV zastúpených svojim reprezentantom z EÚ, predsa neuzatvára medzinárodné zmluvy s kdejakými ENTITAMI ... Napokon, k tomu, či za ENTITU asociačnú zmluvu podpísal „NÁČELNÍK ENTITY“, alebo „predseda vlády“, Slovenskou republikou NEUZNANÉHO, SAMOZVANÉHO ŠTÁTU Kosovo, pán Isa Mustafa, sa už hovorca MZVaEZ z opatrnosti radšej nevyjadril.

Prerokovanie tohto faulu MZVaEZ voči platnému uzneseniu NR SR, rovnako ako aj rezortom zahraničných vecí presadzované prijatie záväzkov z GLOBÁLNEHO PAKTU OSN O MIGRÁCII, ktoré neprešlo žiadnou verejnou diskusiou (a napr. USA aj susedné Maďarsko sa od neho už dištancovali) by naopak na VEREJNÉ rokovanie Zahraničného výboru NR SR u nás oprávnene patrili. Veď občania iste majú právo vedieť, k čomu ich pán minister zahraničných vecí v New Yorku a Marakéši v tichosti zaväzuje.

Zdroj: Facebook