SPOLOČNE ZA LEPŠIU INFORMOVANOSŤ SLOVENSKA

Chcem prispieť

Vyzbieraných 2986 € z 4000 € potrebných na december 2018.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC - používa
  a, VYHLÁSENIE (vyhlasenie.pdf), alebo
  b, Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2017 (editovateľné DOC)
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a, Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
  b, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
 3. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)  
Ďakujeme za Vašu podporu. Práve Vaša podpora zaručuje našu nezávislosť.

Informácie o určenej právnickej osobe - Notárska Komora Slovenskej Republiky