SPOLOČNE ZA LEPŠIU INFORMOVANOSŤ SLOVENSKA

Chcem prispieť

Vyzbieraných 1608 € z 4000 € potrebných na december 2017.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC - používa
  a, VYHLÁSENIE (vyhlasenie.pdf), alebo
  b, Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016 (editovateľné DOC)
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a, Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
  b, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
 3. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP) 
 

O.Z. Info Vojna uzavrelo zmluvu s O.Z. Európske metodické centrum na projekt ohľadne 2%. Prosíme všetkých darcov 2% pre O.Z. Info Vojna aby poukázali tieto dary pre právnicku osobu, ktorú nájdete kliknutím na link Notárskej komory Slovenskej republiky.

Tiež prosíme všetkých aby nám zaslali PRESNÚ čiastku na email: dvepercenta@infovojna.sk

Ďakujeme za Vašu podporu.

Informácie o určenej právnickej osobe - Notárska Komora Slovenskej Republiky