SPOLOČNE ZA LEPŠIU INFORMOVANOSŤ SLOVENSKA

Chcem prispieť

Vyzbieraných 1431 € z 4000 € potrebných na január 2017.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC - používa
  a, VYHLÁSENIE (vyhlasenie.pdf), alebo
  b, Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2015 (editovateľné DOC)
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a, Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
  b, Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
 3. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP) 
 

 

Informácie o určenej právnickej osobe - Notárska Komora Slovenskej Republiky